Senarai Pelepasan Cukai LHDN 2018 e-filing 2019

Setiap tahun, para pembayar cukai perlu melunaskan cukai bagi tahun sebelumnya. Kerajaan akan mengeluarkan senarai perkara yang dilepaskan pembayaran cukai.

Pada tahun 2018, terdapat 21 perkara yang mendapat pelepasan cukai. Berikut adalah senarai berkenaan.

21 Senarai Pelepasan Cukai 2018

Bil.Jenis Potongan IndividuAmaun (RM)
1Individu dan saudara tanggungan9,000
2Perbelanjaan rawatan perubatan,keperluan khas dan penjaga untuk ibu bapa ( Keadaan kesihatan disahkan oleh pengamal perubatan)ATAUIbu dan Bapa 
Terhad 1,500 bagi hanya seorang ibu 
Terhad 1,500 bagi hanya seorang bapa
5,000 (Terhad)

ATAU
3,000 (Terhad)
3Peralatan sokongan asas (untuk kegunaan individu kurang upaya, suami / isteri, anak atau ibu bapa yang kurang upaya)6,000 (Terhad)
4Individu kurang upaya6,000
5Yuran pengajian (Sendiri) :
(i) Peringkat selain sarjana dan doktor falsafah – bidang undang-undang, perakaunan, kewangan Islam, teknikal, vokasional, industri, saintifik atau teknologi; 
(ii) Peringkat sarjana dan doktor falsafah – sebarang bidang atau kursus pengajian
7,000 (Terhad)
6Perbelanjaan perubatan penyakit serius (Diri sendiri atau suami / isteri atau anak-anak)6,000 (Terhad)
7Pemeriksaan perubatan penuh (Diri sendiri, suami / isteri atau anak) – (Terhad 500)
8Gaya hidup – Perbelanjaan untuk kegunaan / manfaat diri sendiri, suami / isteri atau anak bagi: 
(i) Pembelian buku, jurnal, majalah, surat khabar bercetak dan lain-lain penerbitan seumpamanya (Bukan bahan bacaan terlarang); 
(ii) Pembelian komputer peribadi, telefon pintar atau tablet (Bukan untuk kegunaan perniagaan); 
(iii) Pembelian peralatan sukan untuk aktiviti sukan mengikut Akta Pembangunan Sukan 1997 (tidak terpakai bagi jenis basikal bermotor) dan bayaran keahlian gimnasium; dan 
(iv) Bayaran bil bulanan untuk langganan internet (Atas nama sendiri)
2,500
(Terhad)
9Pembelian peralatan penyusuan ibu untuk kegunaan sendiri bagi anak berumur 2 tahun dan kebawah (Potongan dibenarkan sekali dalam setiap DUA (2) tahun taksiran1,000 (Terhad)
10Yuran penghantaran anak berumur 6 tahun dan ke bawah ke taman asuhan kanak-kanak / tadika yang berdaftar1,000 (Terhad)
11Tabungan bersih dalam skim SSPN (Jumlah simpanan dalam tahun 2018 TOLAK jumlah pengeluaran dalam tahun 2018)6,000 (Terhad)
12Suami/Isteri/Bayaran alimoni kepada bekas isteri4,000 (Terhad)
13Suami/Isteri kurang upaya3,500
14Anak di bawah umur 18 tahun2,000
15Anak yang belum berkahwin dan berumur 18 tahun dan ke atas dan menerima pendidikan sepenuh masa (peringkat A-Level, sijil, matrikulasi, persediaan atau pra-ijazah)2,000
16Anak yang belum berkahwin dan berumur 18 tahun dan ke atas tertakluk kepada syarat-syarat berikut:
(i) mengikuti kursus di peringkat diploma dan ke atas di institusi pengajian tinggi dalam Malaysia (tidak termasuk kursus matrikulasi/pra-ijazah).
(ii) mengikuti kursus di peringkat ijazah dan ke atas di institusi pengajian tinggi luar Malaysia.
(iii) kursus dan institusi pengajian tinggi diiktiraf oleh pihak berkuasa Kerajaan yang berkaitan.

8,000
17Anak Kurang upaya6,000
Pelepasan tambahan sebanyak RM8,000 bagi anak kurang upaya berumur 18 tahun dan ke atas, belum berkahwin dan mengikuti diploma ke atas di dalam Malaysia @ peringkat ijazah ke atas di luar Malaysia dalam kursus dan di IPT yang diiktiraf oleh pihak berkuasa Kerajaan yang berkaitan.8,000
18Insuran nyawa dan KWSP TERMASUK tidak melalui potongan gaji6,000 (Terhad)
19Skim Persaraan Swasta dan Anuiti Tertunda (Deferred Annuity) – berkuatkuasa mulai Tahun Taksiran 2012 hingga tahun taksiran 2021.3,000 (Terhad)
20Insurans pendidikan dan perubatan TERMASUK tidak melalui potongan gaji3,000 (Terhad)
21Caruman kepada Pertubuhan Keselamatan Sosial (PERKESO)250 (Terhad)

Kenalpasti jika senarai ini berkaitan dengan anda. Kerana inilah peluang untuk mengurangkan sedikit pembayaran tax anda.

Leave a Comment