Kesan Perjanjian Persekutuan Kepada Negeri Melayu

sejarah
Kesan-Kesan Pembentukan Persekutuan 1896


  • Residen Jeneral berkuasa dalam pentadbiran, kewangan dan cukai eksport
  • kerajaan pusat menubuhkan jabatan-jabatan yang diketuai pegawai-pegawai British seperti Jabatan Kehakiman, Jabatan Kewangan, Jabatan Perhubungan dan Perkhidmatan Awam
  • Penglibatan orang-orang Melayu adalah terhad
  • Sultan dikehendaki menurut nasihat Residen Jeneral dalam semua hal (kecuali hal berkaitan agama Islam dan adat Melayu)
  • Kuasa sultan dan Majlis Mesyuarat Negeri diambil alih oleh Residen Jeneral


Kesan-Kesan Kuasa Sultan Dikurangkan

  • sultan-sultan NNMB tidak puas hati
  • tahun 1897 British bersetuju menubuhkan DURBAR iaitu Persidangan Raja-Raja Melayu bagi mengatasi masalah

Be the first to comment on "Kesan Perjanjian Persekutuan Kepada Negeri Melayu"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*