Kelulusan Automatik Kepada Sebahagian Besar8 Juta Pemohon

Sebahagian besar daripada 8 juta pemohon di bawah kategori 1 dijangkakakn akan menerima kelulusan secara automatik. Secara automatik bermakna, pemohon itdak perlu mengemukakan sebarang dokumen sokongan.

KWSP mengumumkan permohonan i-Sinar akan mula dibuka pada 21 Disember 2020 dan pembyaaran pertama adalah pada pertengahan januari 2021.

KWSP berkata di dalam satu kenyataan bahawa mereka menyambut baik sebarang candangan dan maklumbalas berkenaan pelaksanaan i-Sinar KWSP.

Leave a Comment