Contoh Surat Akuan Pendapatan

Contoh surat  akuan pendapatan. Surat akuan pendapatan adalah amat penting dalam pekerjaan. Surat akuan pendapatan digunakan untuk mengesahkan pendapatan kita. Terutamanya bagi bekerja sendiri. Di mana ianya boleh digunakan untuk memohon bantuan, membuat pinjaman, serta melengkapkan borang-boranbg lain yang diperlukan. Surat akuan pendapatan akan mengesahkan secara rasmi berapa pendapatan anda sebulan.

Berikut merupakan contoh surat akuan pendapatan yang mudah dan terbaik.

Contoh Template Surat Akuan pendapatan mudah dan terbaik


SURAT AKUAN PENGESAHAN PENDAPATAN


Saya…………………………………… No Kad Pengenalan ……………………………………
beralamat di……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..
dengan ini mengaku dan mengesahkan bahawa saya bekerja sendiri dengan 
pendapatan sebanyak  RM………… sebulan.
Saya mengaku bahawa keterangan di atas adalah benar.
                                                                                      Disahkan oleh:
………………                                                                    —————-
 (Nama anda)                                                              (tanda tangan dan cop ketua kempung)   
Tarikh                                                                           tarikh:       
contoh surat akuan pendapatan

Be the first to comment on "Contoh Surat Akuan Pendapatan"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*