Contoh Soal Selidik Kegiatan Ekonomi Geografi PT3 2015

Berikut merupakan contoh borang soal selidik kegiatan ekonomi Geografi PT3 tahun 2015. Borang ini bolehlah dijadikan panduan, namun jangan ditiru bulat-bulat. Boleh jadi rakan anda yang lain menjadikan penulisan di dalam blog ini sebagai panduan mereka dan mereka pun meniru bulat-bulat. Bagi mengelakkan hal ini berlaku, jadikan ini cuma sebagai panduan untuk anda menyiapkan kerja kursus anda.

pasar

Borang Soal Selidik Kegiatan Ekonomi Geografi PT3 2015

Borang Kaji Selidik
Tugasan Geografi Tingkatan 3

Tajuk : Kegiatan Ekonomi di (Masukkan tempat kajian anda)

ARAHAN: TANDAKAN (/) MANA YANG BERKENAAN

BAHAGIAN A: DATA DEMOGRAFI RESPONDEN


1. NAMA PENUH: _______________
2. JANTINA: [  ] LELAKI  [ ]WANITA
3. UMUR: _______
4. BANGSA : [ ]MELAYU 
                        [  ] CINA
                        [  ] INDIA
                        [  ] LAIN-LAIN, NYATAKAN: _______
5. PEKERJAAN: ____________


BAHAGIAN B: KEGIATAN EKONOMI

1. Pada pendapat anda, apakah kegiatan ekonomi utama di kawasan anda?
[  ] Pertanian
[  ] Perlombongan
[  ] Pendidikan
[  ] Pelancongan
[  ] Pembalakan


BAHAGIAN C: SUMBANGAN KEGIATAN EKONOMI

1. Pada pendapat anda, apakah sumbangan kegiatan ekonomi di tempat anda?
[  ] Peluang kerja
[  ] Penignkatan taraf hidup
[  ] Pendapatan
[  ] Meningkatkan taraf sosial masyarakat


BAHAGIAN D: KESAN KEGIATAN EKONOMI

1. Pada pendapat anda, apakah kesan kegiatan ekonomi di tempat anda?
[  ] Pencemaran
[  ] Kepupusan sumber mentah
[  ] Peningkatan populasi mendadak
[  ] Perubahan landskapBAHAGIAN E: CARA MENGATASI KESAN KEGIATAN EKONOMI

1. Pada pendapat anda, apakah cara mengatasi kesan kegiatan ekonomi?
[  ] Kempen
[  ] Kuat kuasa undang-undang
[   ] kitar semula

Nama responden : ____________                   Tandatangan : __________________
Tarikh: ______________Download terus template ini ke dalam komputer anda: KLIK SINI

Be the first to comment on "Contoh Soal Selidik Kegiatan Ekonomi Geografi PT3 2015"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*