Contoh Kaedah kajian Kerja Kursus Sejarah PT3 2016 Bangunan Bersejarah

Berikut adalah beberapa contoh kaedah kajian yang boleh anda masukkan di dalam kerja kursus sejarah PT3 2016. Anda perlulah menghuraikan setiap kaedah kajian yang telah anda gunakan dengan lebih terperinci.

contoh kaedah kajian bangunan bersejarah

Contoh kaedah Kajian Bangunan Bersejarah PT3 2016 Sejarah

1. Kaedah Temubual / Temuramah – ” Melalui kaedah temubual, kami telah menemubual …………  dari ………. untuk mendapatkan maklumat mengenai……. . Temubual telah dilaksanakan pada ……. bertempat …… “
2. Kaedah Pemerhatian dan lawatan – ” Saya telah melawat ……….. untuk mengetahui secara dekat bagaimana…… dan untuk melihat sendiri ….. “
3. Kaedah Penyelidikan perpustakaan – ” Saya teleh mengunjungi perpustakaan bagi mencari maklumat dan dari sumber seperti buku ilmiah, kajian  terdahulu, akhbar dan majalah.”
4. Kaedah muat turun internet – ” Saya juga melayari laman sesawang bagi mencari meklumat yang berkaitan dengan ……
============
Semoga contoh kaedah kajian ini dapat membantu anda untuk menjawab kerja kursus tugasan Sejarah PT3 2016 anda.

Be the first to comment on "Contoh Kaedah kajian Kerja Kursus Sejarah PT3 2016 Bangunan Bersejarah"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*