Contoh Borang Soal Selidik Tugasan Geografi PT3 2015

Tugasan tingkatan 3 PT3 akan dihantar tidak lama lagi iaitu pada 21 Jun 2015. Jika anda mencari contoh borang soal selidik tugasan geografi pt3,berikut adalah contoh soal selidik.

soal selidiik

Borang Soal Selidik Tugasan Geografi PT3

Borang Kaji Selidik
Tugasan Geografi Tingkatan 3


Tajuk : Isu Pencemaran Udara di… (Masukkan tempat kajian anda)


ARAHAN: TANDAKAN (/) MANA YANG BERKENAAN


BAHAGIAN A: DATA DEMOGRAFI RESPONDEN


1. NAMA PENUH: _______________
2. JANTINA: [  ] LELAKI  [ ]WANITA
3. UMUR: _______
4. BANGSA : [ ]MELAYU 
                        [  ] CINA
                        [  ] INDIA
                        [  ] LAIN-LAIN, NYATAKAN: _______
5. PEKERJAAN: ____________


BAHAGIAN B: PUNCA PENCEMARAN UDARA

1. Pada pendapat anda, apakah punca pemcemaran udara di kawasan anda?
[  ] Pelepasan asap
[  ] Penghasilan sisa kilang
[  ] Penyembur racun perosak
[  ] Aktiviti pelombongan
[  ] Letusan asap gunung berapi


BAHAGIAN C: KESAN PENCEMARAN UDARA

1. Pada pendapat anda, apakah kesan pencemaran udara?
[  ] Menipiskan lapisan ozon.
[  ] Kejadian hujan asid
[  ] Menjejaskan kesihatan manusia
[  ]Pemanasan global
[  ] Menjejaskan tumbuhan


BAHAGIAN D: LANKAH MENGURANGKAN PENCEMARAN UDARA

1. Pada pendapat anda, apakah langkah untuk mengurangkan pencemaran udara?
[  ] Menghijaukan kawasan
[  ] Memperkenal penggunaan petrol tanpa plumbum
[  ] Program kitar semula
[  ] Kempen kesedaran
[  ] Tindakan undang-undangNama responden : ____________                   Tandatangan : __________________
Tarikh: ______________

Muat turun template borang ini terus ke komputer anda: KLIK SINI

Be the first to comment on "Contoh Borang Soal Selidik Tugasan Geografi PT3 2015"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*