Skip to content
Blogster on GitHub Dinesh on Twitter

SSDM:Login Ssitem Sahsiah Diri Murid

Pengenalan kepada Sistem Sahsiah Diri Murid (SSDM)

Sistem Sahsiah Diri Murid (SSDM) adalah sebuah inisiatif yang dijalankan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia untuk mengukur dan membina sahsiah serta nilai murni pelajar di sekolah-sekolah di Malaysia. Sistem ini bertujuan untuk mengintegrasikan data sahsiah pelajar secara digital, memudahkan guru untuk mengakses dan menguruskan rekod tersebut serta memastikan perkembangan nilai murni pelajar dapat dipantau dengan berkesan.

Cara Login ke SSDM

Untuk mengakses sistem SSDM, ikuti langkah-langkah berikut:

  1. Buka pelayar web anda dan kunjungi ssdm.moe.gov.my.
  2. Di halaman utama, klik pada butang ‘Login’.
  3. Masukkan ID Pengguna dan Kata Laluan yang telah diberikan oleh pentadbir sistem di sekolah anda. ID Pengguna biasanya adalah nombor kad pengenalan pelajar atau pengguna.
  4. Setelah memasukkan kredensial, klik pada butang ‘Masuk’ untuk akses ke dashboard SSDM.
  5. Sekiranya anda menghadapi sebarang masalah dengan log masuk, sila hubungi pentadbir sistem di sekolah anda untuk bantuan.

Untuk Dihubungi

Jika terdapat sebarang pertanyaan atau masalah mengenai penggunaan SSDM, anda boleh menghubungi:

  • Unit Teknologi Maklumat, Kementerian Pendidikan Malaysia - untuk isu teknikal atau masalah akses.
  • Guru Bimbingan dan Kaunseling - untuk pertanyaan mengenai penggunaan data sahsiah dalam SSDM.
  • Pentadbir Sekolah - untuk isu penggunaan harian dan log masuk.

Pastikan anda menyimpan kontak ini agar mudah dihubungi apabila perlu. Sistem Sahsiah Diri Murid adalah alat yang penting dalam membina generasi masa depan yang beretika tinggi dan berakhlak mulia.